Pomoc dla niepełnosprawnych

Jeszcze do niedawna kalectwo i inwalidztwo były zagadnieniami tabu. Ludzi, którzy w jakiś sposób pozostali dotknięci przez los właściwie nie wolno było spotkać na ulicy. Powodów było parę. Pomiędzy innymi fakt, że figurom na wózkach czy tym poruszającym się o kulach ciężko było przemieszczać się w powierzchni miejskiej. Mimo to w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych niezmiernie się zmieniła, co potwierdza asystent osoby niepełnosprawnej kurs. Zaczęto dostrzegać ich potrzeby oraz w głównej mierze rządy wielu krajów podjęły poczynania w celu przeciwdziałania wyeliminowaniu społecznemu osób dotkniętych inwalidztwem. Jest to nadzwyczaj ważna zmiana społeczna. W Polsce aktualnie prowadzonych jest ciąg kampanii społecznych, jakie zachęcić mają pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Pobocznym atutem są tutaj wielkie dofinansowania do stanowisk pracy tworzonych właśnie z myślą o takich osobach. Wybitnie istotne jest też to, że poszczególne samorządy lokalne, w tym oczywiście również władze Warszawy, dokładają wszystkich starań, by przekonać opinię publiczną do tego, że niepełnosprawny w żadnym razie nie oznacza gorszy. W tym celu Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło również ustanowić trzecią niedzielę marca Międzynarodowym Dniem Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. To imponująca okazja do tego, żeby pokazywać, że ludzie dotknięci niepełnosprawnością są identycznie wrażliwi i wartościowi, co inni. Z tej okazji w wielu aglomeracjach Polski, w tym oczywiście też w Warszawie organizowane są spotkania oraz konferencje, na jakich podejmuje się tematykę niepełnosprawności. To też dobra szansa dla władz miast i gmin do tego, by zastanowić się nad ułatwieniami dla osób, jakie nie są tak sprawne fizycznie jak inni. Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych sprawił, że coraz to częściej są dostrzegane potrzeby tych ludzi. Dzięki temu w przestrzeni miejskiej pojawiają się autobusy dostosowane do przewozu wózków inwalidzkich czy podjazdy gwarantujące postaciom niepełnosprawnym względnie proste dotarcie na pocztę czy do urzędu miejskiego.

Zobacz także: adwokat sprawy karne łódź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *